Renzo Ugolini   

Home Gallery 1 Gallery 2 Gallery 3

Contact

CV

Nato a Firenze e residente in Svezia per molti anni. Istruzione: Leonardo da Vinci scuola a Firenze, Italia

Il giorno perenne e la notte polare sono i termini entro i quali la pittura di Renzo Ugolini ha subito il processo formativo e pertanto vi ha speso gli anni più intensi ed efficaci. La lunga permanenza in Svezia ha dato all'artista un modo particolare di intendere la luce; ed è questa, cosi intensamente avvertita, che domina costantemente le situazioni via via espresse. Dal particolare stato d'animo che pone ineluttabilmente il pittore di fronte ai problemi del quadro in una singolare posizione ricettiva, la natura, il paesaggio, le grandi distese cui l'occhio di Ugolini si è assuefatto ispirano gli impasti di colore che solo al limite identificano le forme. Ogni variazione a questo modo di sentire, ogni interferenza segnica che pretenda di precisare un oggetto può sonare offesa a questo intendere globale delle sensazioni offerte dal paesaggio.
Ugolini, tuttavia, aveva il dovere di registrare l'impatto subito con la diversa realtà trovata al suo rimpatrio: ha tentato di mutare il registro della tavolozza e di affrotare crudamente l'oggetto. I risultati sono stati utili per un ripensamento; e nella misura in cui il ricordo riesce ad amalgamare le nuve sensazioni, la pittura di Renzo Ugolini va riconquistando un equilibrio sorprendente e un ritmo che è congeniale alla sua stessa natura di uomo e di artista.

Tommaso Paloscia

Född i Florens och bosatt i Sverige sedan många år. Utbildning: Leonardo da Vinci-skolan i Florens, Italien.

Den ständiga dagen och polarnatten är de gränser inom vilka Renzo Ugolini måleri formats och där han således har förbrukat de intensivaste och verksammaste åren. Den långa vistelsen i Sverige har givit konstnären ett särskilt sätt att uppfatta ljuset, vilket märks så intensivt och som konstant dominerar de efter hand uttryckta situationerna. Den särskilda sinnesstämning som oundvikligen ställer konstnären inför tavlan i en viss receptiv position, naturen, landskapet, de stora vidder som Ugolinis ögon vant sig vid, inspirerar de färgblandningar, som endast vid gränsen identifierar formerna. Varje variation av detta sätt att förnimma, varje teckeninterferens som gör anspråk på att precisera ett föremål kan låta förolämpande för detta globala sätt att tolka de sensationer som landskapet erbjuder. Det var dock Ugolinis plikt att registrera den drabbning han underkastats vid konfrontation med annorlunda verklighet han fann vid sin återkomst till hemlandet: han har försökt att förändra palettens register och grymt angripa föremålet. Resultatet har varit nyttigt för en åsiktsändring; och i den grad minnet lyckas förena de nya sensationerna, håller Ugolinis måleri på att erövra en förvånande balans och en rytm som passar honom såsom människa och konstnär.

Tommaso Paloscia

Utmärkelser/Riconoscimenti:  
Italienska kulturinstitutets pris i Stockholm 1971

Staden Milanos guldpris

1992

Staden Milanos guldpris

1992

Aldebaran Jesolo-priset

1973

Vico D'Elsa-priset i målning

1974

Separatutställningar/Mostre separata:

 

Galleri Intime, Stockholm

1970

Galleria dell'Arte Internationale, Florens

1970

Hallstahammars kommun

1970

Galleria d' Arte Dograda, Milano

1972

Societa delle belle Arti Casa di Dante, Florens

1973

Centro artistico culturale La Medicea, Borgo San Lorenzo

1974

Gallerie De Sfinx, Amsterdam

1974

Centro d'Arte L'Alicone, Florens

1974

Galleria Montenapoleone, Milano

1975

Club del Quadro, Prato

1975

Å-salongen, Västerås

1976

Galleri Sveabrunn, Stockholm

1977

Galleri 77 Örebro

1977

Galleri Aestetica, Stockholm

1978

Galleri Källsprång, Linköping

1978

Discovering Italy, Västerås

1978

Kulturnämnden, Hallstahammar

1978

Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm

1979

Italienska Kulturinstitutet, Stockholm

1981

La Medicea, Borgo San Lorenzo

1982

Sparebank, Sandefjord

1986

Hultbergs konsthandel, Stockholm

1987

Studio d'Arte Il Moro, Florens

1991

Galleri Juneport, Jönköping

1992

Svenska Institutet, Florens

1993

Galleri Tersaeus, Stockholm

1993

Galleri Bigi Arte, Florens

1994

Galleri Tersaeus, Stockholm

1997

Villa Mazzacorati, Bologna, Italia

2006

Loggia della Fornace, Rastignano, Bologna

2006

Il Baraccano, Bologna

2006

Epok Design, Norrtälje

2006

Museo di Arti e Mestieri, Pianoro, Bologna, Italia

2010

Galleri Tersaeus, Stockholm

2010

© 2008 Renzo Ugolini